ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ เริ่มจากปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก

Advertisements

สิ่งแวดล้อม

// // สิ่งแวดล้อมใกล้โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งที่น่าไปทัศนศึกษา

วิถีชีวิตสุดปลายสะพานลุ่มน้ำเวฬุ:

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสอน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยถูกทำลายจนเสื่อมโทรมมากจากนายทุนผู้หวังผลประโยชน์ เพิ่งจะมีการฟื้นฟูให้มีสภาพเหมือน ‘ป่า’ ก็ประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้เอง

“ป่าชายเลนท่าสอน หรือ เวฬุ เวท แลนด์ เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมื่อประมาณปี 2549 โดยมีกิจกรรมชมหิ่งห้อยเป็นตัวหลัก และก็มีการล่องเรือไปชมเหยี่ยวแดงคอขาวที่หมู่บ้านเลนตัก ซึ่งเป็นหมู่บ้านประมงในลุ่มน้ำเวฬุ”ลุ่มน้ำเวฬุ เป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก พื้นที่ป่าชายเลนปากแม่น้ำเวฬุเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราด ดังนั้นลุ่มน้ำเวฬุจึงเป็นป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ผืนใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนในละแวกนี้ให้อยู่ดีกินดี

‘“ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีพื้นที่ประมาณ 2 พันไร่ แบ่งเป็น 9 โซน คือ โซนกางเต็นท์ โซนสำนักงาน เส้นทางจักรยาน สวนรุกขชาติ เส้นทางชมหิ่งห้อย เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 1 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และสวนนกน้ำ” ปุณยรัตน์ สิงห์ภักดี  ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 เราลงไปเดินบนสะพานไม้ที่ทอดยาวเข้าไปในป่าชายเลน เส้นทางนี้มีความยาว 1.2 กิโลเมตร สามารถเดินได้แบบไม่ร้อนมาก เพราะต้นไม้ชายเลนมีร่มเงาพอที่กำบังแสงแดดให้ได้

เรื่อง : นิภาพร ทับหุ่น

ภาพ : วัชรชัย คล้ายพงษ์

ที่มา:http://www.khonkaenlink.info/tour/tour_thai.asp?id=7056