scienceteacher’s trat

ครูวิทย์เมืองตราด

ครูณัฐภัทร ทวีผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
ครูเพลินพิศ   ภู่ระหงษ์  ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
ครูประยุทธ เกตุบรรเทิง ครูชีววิทยา โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
ครูศรุตยา  ลุนสะแกวงษ์ ครูฟิสิกส์  โรงเรียนตราษตระการคุณ
ครูบุศรา  ธิกูล ครูวิทย์/คณิต วัดสลักเพชร
ครูกิตติพงษ์ หนองบอนวิทยาคม

ครุูอัชญา  ศรีนาราง  ครูวิทย์   โรงเรียนคลองขวาง
ครูสุมิตรา  รัตนโรจน์ ครูวิทย์ประถม โรงเรียนวัดสลักเพชร
ครูวนิดา อารีศิลป์  ครูโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ
ครูมณีรัตน์  กินนารัตน์  ครูเคมี โรงเรียนตราษตระการคุณ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s