โรงเรียนของฉัน

โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ตั้งอยู่ที่ 180/1 หมู่ 5 ต. แสนตุ้ง อ. เขาสมิง จ.ตราด 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2477   เดิมอาศัยศาลาการเปรียญ      วัดแสนตุ้งเป็นสถานที่เรียน และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนตุ้ง 33”  มีนักเรียน 30 คน ในระยะแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ป.1 – 4   มีครูเพียงคนเดียวเป็นพระภิกษุชื่อ  พระอธิการถึก สุวรรณเทศ   หลังจากพระอธิการถึก  สุวรรณเทศ   ได้ลาสิกขาบทแล้วทางราชการได้แต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนมาดำรงตำแหน่งสืบต่อกันมาดังนี้

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s